Informacije o firmi

news

IMG ENGINEERING & CONSTRUCTION vrši usluge inženjeringa i tehničke asistencije u naftnoj, gasnoj i petrohemijskoj industriji i u proizvodnji veštačkih đubiva, od 1993 godine. Sedište firme je u Beogradu (Srbija).

IMG nudi celi spektar usluga inženjeringa, izgradnje i tehničke asistencije tokom životnog ciklusa Projekta, u sledećim oblastima:

 • Proizvodnja nafte
 • Prerada nafte 
 • Prerada prirodnog gasa
 • Petrohemijska i hemijska industrija 
 • Veštačka đubriva
 • Naftovodi i gasovodi.   

IMG ima iskusan i multidisciplinaran tim inženjera i specijalista, sposoban da odgovori zahtevima naših klijenata kroz razumevanje njihovih želja i projektnih ciljeva. Na taj način, obezbeđujemo isporuku kvalitetnog proizvoda ili usluge, na vreme i u granicama budžeta.  

Takođe angažujemo i individualno odabiramo osoblje za rad na lokacijama širom sveta, za izvršenje usluga traženih od naših klijenata. Naš osoblje može biti poslato da radi na projektima u sedištu firme ili da vrši specijalistički nadzor na gradilištu i specijalistički nadzor procesa proizvodnje. 

 •   Мaglajska 14,
       11000 Beograd, Srbija
 •   +381 11 3342 209
 •   +381 11 3231 196
 • img-eng@eunet.rs