Zdravlje bezbednost i životna sredina (HSE)

IMG je uspostavio i sertifikovao integrisani sistem mendažmenta kvaliteta i sistem upravljanja zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravlja na radu.

 

Zaštita zdravlja i bezbednost naših zaposlenih, naših klijenata i  populacije je jedna od ključnih vrednosti naše kompanije. Ovaj princip primenjujemo na isti način na koji obezbeđujemo i kvalitet našeg rada – implementacijom rigoroznih kontrola tokom svih faza realizacije naših projekata.  

 

Obuka i fokusiranje na najvažnije pokazatelje su ključni elementi za sprečavanje nesreća i nezgoda. Naši zaposleni prolaze temeljnu  obuku na temu izvršenja radnih zadataka na odgovarajući, bezbedan način i u potpunosti u  skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine.

 

Zaštita životne sredine je jedan od najvažnijih principa rada naše kompanije. Stalno težimo ka pronalaženju novih projektnih rešenja za smanjenje emisija buke, štetnih gasova, bezbednog odlaganja otpada i rešenja vezanih za druge vidove zaštite okoline. 

  •   Мaglajska 14,
         11000 Beograd, Srbija
  •   +381 11 3342 209
  •   +381 11 3231 196
  • img-eng@eunet.rs